BỮA ĂN NHÂN ÁI

TIỀN VÀ HIỆN VẬT ÂN NHÂN CHIA SẺ CHO BỮA CƠM NHÂN ÁI GIỮA ĐẠI DỊCH COVID TỪ NGÀY 1.6.2021

Bắt đầu mời gọi chia sẻ từ ngày 1.6.2021:

001. Chị Phạm Thị Xuân Hương: 2.000.000 VND
002. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
003. Chị Linh Xuân Phú: 1.000.000 VND
004. Chị Kim Hương: 500.000 VND
005. Gia đình bé Tôm: 2.000.000 VND
006. Chị Cao Thị Thanh Trúc: 1.000.000 VND
007. Anh Hồng Châu, Gx. Công Lý‎: 1.000.000 VND
008. Chị Phạm Hà Hải An: 500.000 VND
009. Bạn Fiat Ngọc Quý: 500.000 VND
010. Một người ẩn danh: 500.000 VND
011. Chị Lê Thị Ngọc Lan: 700.000 VND
012. Anh Nam Long: 500 USD
013. Anh Nguyễn Văn Nam: 1.000.000 VND
014. Một người ẩn danh: 10.000.000 VND
015. Cô Nguyễn Thị Hồng: 5.000.000 VND
016. Một người ẩn danh: 200.000 VND
017. Anh chị Luynh Vu: 500.000 VND
018. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
019. Cô Lê Thị Ái Nhi: 100.000 VND
020. Bạn Fiat Hoa Mai: 500.000 VND
021. Anh chị Vũ Ngọc Hiền: 500.000 VND
022. Một người ẩn danh: 100.000 VND
023. Anh Lê Công Danh: 500.000 VND
024. Chị Giang Thu Hà: 1.000.000 VND
025. Một người ẩn danh: 500.000 VND
026. Bạn Fiat Kim Ngân: 500.000 VND
027. Một người ẩn danh: 300.000 VND
028. Một người ẩn danh: 500.000 VND
029. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
030. Bạn Diệu Huyền: 2.000.000 VND
031. Anh chị  Thắng Trang: 2.000.000 VND
032. Một người ẩn danh: 100.000 VND
033. Bạn Ngô Thái Thảo: 200.000 VND
034. Bạn Cao Thị Thanh Trúc: 1.000.000 VND
035. Bạn Nguyen Anh Van: 500.000 VND
036. Chị Nguyễn Thị Kim Thúy: 4.000.000 VND
037. Bạn Fiat Thiên Phúc: 500.000 VND
038. Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền: 2.000.000 VND
039. Chị Bùi Thị Tuyết Loan: 2.000.000 VND
040. Cô Huỳnh Thị Ngọc Trúc: 100 USD
041. Chị Nguyễn Ái Hương: 500.000 VND
042. Chị Nguyễn Thị Lan: 500.000 VND
043. Một người ẩn danh: 300.000 VND
044. Anh chị Phú Trang: 7.000.000 VND
045. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
046. Chị Nguyễn Thị Phi Nga: 300.000 VND
047. Gửi thay chị Thu: 1.000.000 VND
048. Bạn Fiat Thanh Thảo: 500.000 VND
049. Anh Nguyễn Thanh Hiền: 1.000.000 VND
050. Bạn Fiat Thế Hoan: 500.000 VND
051. Bạn Ngô Thanh Uyên Thảo: 1.000.000 VND
052. Anh Bùi Minh Phước: 500.000 VND
053. Bạn Nguyễn Hoàng Dung: 2.000.000 VND
054. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
055. Cô Thủy và Nam Khanh: 1.000.000 VND
056. Một người ẩn danh: 500.000 VND
057. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
058. Một người ẩn danh: 500.000 VND
059. Anh chị Nguyen Ngoc Tu: 2.000.000 VND
060. Anh chị Tiến Hiền, qua anh Dũng: 5.000.000 VND
061. Cô Bùi Mai Quỳnh: 2.000.000 VND
062. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
063. Cô Nguyễn Ngọc Lan: 1.000.000 VND
064. Một người ẩn danh: 500.000 VND
065. Cô Nguyễn Thị Bích Liên: 1.000.000 VND
066. Bà Bạch Thanh: 30.000.000 VND
067. Cô Ngân Thanh, qua cô Liên: 500.000 VND
068. Ông bà Phước Hồng ở Đan Mạch: 2.000.000 VND
069. Chị Mai Trang: 300.000 VND
070. Cô Thảo Lynh: 5.000.000 VND
071. Cô Mai Chi và một người bạn: 30.000.000 VND
072. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
073. Gia đình Quyền Trang: 1.000.000 VND
074. Chị Lúy Tố bạn của Lan Chi: 2.000.000 VND
075. Chị Nu Luu, qua anh Hùng: 14.750.000 VND
076. Cô Nguyen Thien Thanh Thuong: 6.000.000 VND
077. Một người ẩn danh: 500.000 VND
078. Một người ẩn danh: 200.000 VND
079. Cô Lưu Kim Hằng: 2.000.000 VND
080. Bạn Fiat Jelli Dương và bạn: 18.000.000 VND
081. Một cô ẩn danh bên Mỹ: 10.000.000 VND
082. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
083. Chị Lê Thị Ngọc Diệp: 2.000.000 VND
084. Chị Phan Đỗ Anh Thư: 10.000.000 VND
085. Một người ẩn danh: 500.000 VND
086. Chị Võ Thị Diễm Hương: 300.000 VND
087. Chị Nguyễn Thị Hiếu Trang: 2.000.000 VND
088. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
089. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
090. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
091. Gia đình Nghị My: 5.000.000 VND
092. Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung: 487.8 USD
093. Bạn Nguyễn Đặng Thùy Linh: 1.000.000 VND
094. Chị Hồng Loan: 200.000 VND
095. Chị Phạm Thị Thùy Linh: 1.000.000 VND
096. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
097. Anh chị Sao Chi: 2.000.000 VND
098. Bạn Nguyễn Tấn Bảo: 500.000 VND
099. Một người ẩn danh: 500.000 VND
100. Một người ẩn danh: 500.000 VND
101. Chị Đặng Ngọc Thanh Thảo: 300.000 VND
102. Bạn Tống Doãn Thanh: 300.000 VND
103. Bạn Fiat Eden Quỳnh Như: 500.000 VND
104. Gia đình Fiat Kim Anh: 1.000.000 VND
105. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
106. Một người ẩn danh: 400.000 VND
107. Một người ẩn danh: 500.000 VND
108. Cô Nguyễn Loan Anh: 500.000 VND
109. Cô Nguyễn Thị Thu Cúc: 500.000 VND
110. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
111. Bà Catarina Nguyễn Thị Nhịn: 3.000.000 VND
112. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
113. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
114. Cô Bùi Thị Ngọc Nữ: 200.000 VND
115. Chị Minh Thủy và em Quang: 3.500.000 VND
116. Một người ẩn danh: 500.000 VND
117. Một ân nhân ghi tên là Phat Vo: 5.000.000 VND
118. Một cô ẩn danh đến tận bếp ăn trao: 200.000 VND
119. Bạn Fiat Sương Mai: 500.000 VND
120. Chị Phạm Nguyễn Phương Trinh: 1.000.000 VND
121. Công ty SAITEX: 5.750.000 VND
122. Một người ẩn danh: 500.000 VND
123. Chị Nguyễn Hồng Nguyệt: 2.000.000 VND
124. Anh chị Nguyệt Bình, Xóm Giáo 4: 3.000.000 VND
125. Hai người ẩn danh đến giúp phát cơm: 1.000.000 VND
126. Cô Fiat Nguyễn Mai Anh: 2.000.000 VND
127. Chị Vũ Ngọc Bích Thảo: 3.000.000 VND
128. Anh Lê Quốc Quyết: 5.000.000 VND
129. Thầy Thiện ở Tân Định: 500.000 VND
130. Một người ẩn danh: 300.000 VND
131. Chị Hạnh ở Q. 3: 2.000.000 VND
132. Chị Nguyễn Minh Thy Vũ: 1.000.000 VND
133. Chị Nguyễn Thị Ngọc, qua Trang: 1.000.000 VND
134. Chị Nguyễn Thị Hoàng Liên: 1.000.000 VND
135. Thầy Trung, Dòng Chúa Thánh Thần, qua cô Yến: 500.000 VND
136. Ông Bà Mạnh, qua cô Yến: 5.000.000 VND
137. Chị Cúc, qua cô Yên: 1.000.000 VND
138. Chị Trang, qua cô Yến: 1.000.000 VND
139. Gia đình Phan Đỗ Anh, qua cô Yến: 10.000.000 VND
140. Anh Nguyễn Văn Tân, qua cô Yến: 4.000.000 VND
141. Một người ẩn danh: 200.000 VND
142. Chị Trần Quốc Phương Linh: 1.000.000 VND
143. Chị Phạm Thị Huỳnh Hoa: 1.000.000 VND
144. Anh Phan Như Khoa: 1.000.000 VND
145. Chị Phan Kiều Hạnh: 200.000 VND
146. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
147. Anh Hoàng SG: 2.000.000 VND
148. CLB Golf Family Long Thành: 5.000.000 VND + 2 tấn gạo
149. Cô Tuyết, qua cha Thành: 2 tạ gạo
150. Cha nguyễn Văn Châu, DCCT, Gx. Phước Ân: 1 tạ gạo
151. Cô 12C Lê Tường Vi: 250 USD
152. Cô Goretti Diễm: 125Kg gạo
153. Chị Trần Thị Thanh Quan, qua cô Yến: 2.000.000 VND
154. Cô Nguyễn Thị Hiền: 500 USD
155. Cô Lê Thị Thu Hương: 500.000 VND
156. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
157. Anh Trần Mạnh: 1.000.000 VND
158. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
159. Anh Đỗ Văn Mai: 300.000 VND
160. Cô Trần Thị Tố Anh: 500.000 VND
161. Cô Hồ Anh Hương: 500.000 VND
162. Gia đình Y P: 1.000.000 VND
163. Cô Nguyễn Thị Lan: 500.000 VND
164. Gia đnh Nguyễn Ngọc Tú: 2.000.000 VND
165. Cô Nguyễn Thị Thạch Thảo: 500.000 VND
166. Anh Nguyễn Đức: 1.000.000 VND
167. Cô Minh Thu ở Bình Thạnh: 2.000.000 VND
168. Chị Trần Thị Thanh: 500.000 VND
169. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
170. Chị Bùi Thị Thu Trang: 1.000.000 VND
171. Chị Mỹ Hạnh Nguyên: 6.000.000 VND
172. Một người ẩn danh: 200.000 VND
173. Chị Đào Thị Ngọc Hạnh: 500.000 VND
174. Một người ẩn danh: 500.000 VND
175. Anh Hoàng Minh Đông: 1.000.000 VND
176. Anh chị Lê Đinh Ngọc Ái: 1.000.000 VND
177. Một người ẩn danh: 100.000 VND
178. Một người ẩn danh: 500.000 VND
179. Một người ẩn danh: 500.000 VND
180. Bạn Nha Dao: 1.000.000 VND
181. Chị Thuy Vo: 500.000 VND
182. Một người ẩn danh, qua cô Yến: 500.000 VND
183. Một người ẩn danh, qua cô Yến: 1.000.000 VND
184. Cô Hoàng Kim Phụng, qua Thuy Mama: 4.000.000 VND
185. Một bạn đến tận nơi: 100.000 VND + 10Kg gạo
186. Bé Tâm, Nhóm Hồng Ân: 1.000.000 VND
187. Bạn cô Xuân, Nhóm Hồng Ân: 2.500.000 VND
188. Một người ẩn danh: 300.000 VND
189. Bạn Phạm Thị Lan Chi: 300.000 VND
190. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Yến: 500.000 VND
191. Một người ẩn danh: 500.000 VND
192. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
193. Ân nhân ghi là Sinh Thi: 500.000 VND
194. Một người ẩn danh: 300.000 VND
195. Chị Thúy An: 500.000 VND
196. Chị Nguyễn Đức Phương Thảo: 500.000 VND
197. Chị Hà Mỹ Phượng: 1.000.000 VND
198. Gia đình Nhật Minh: 1.200.000 VND
199. God Bless You: 200.000 VND
200. Bạn Dương Hải Đăng: 5.000.000 VND
201. Anh Lê Đức Xuân: 50 kg gạo
202. Anh Chinh: 50 Kg gạo
203. Cô Lê Thị Diễm Xuân: 500.000 VND
204. Anh Trần Lưu Tuyên Long: 500.000 VND
205. Một người ẩn danh: 800.000 VND
206. Một người ẩn danh: 300.000 VND
207. Một người ẩn danh: 200.000 VND
208. Một người ẩn danh: 300.000 VND
209. Bạn Trần Dương Thủy Giang: 100.000 VND
210. Bạn Lý Ngọc Nga: 9.250.000 VND
211. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
212. Cô Maria Thiện Phan: 200 USD
213. Một người ẩn danh: 200.000 VND
214. Bạn Nguyễn Hoàng Anh: 300.000 VND
215. Chị Đỗ Thị Lệ Thu: 3.000.000 VND
216. Chị Phạm Thị Thúy Vân: 1.000.000 VND
217. Bạn Fiat Hồng Vy: 1.000.000 VND
218. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
219. Anh trọng Hiếu; 1.000.000 VND
220. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
221. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
222, Bác sĩ Nguyễn Tấn Trí: 2.000.000 VND
223. Catholic Design: 2.000.000 VND
224. Gia đình Đình Hậu – Thùy Hồng: 650 CAD
225. Bạn của bạn Fiat Kim loan: 300 Kg gạo
226. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
227. Ông bà Thuận Giang ở Mỹ: 100 USD
228. Ông Việt Thái: 1.000.000 VND
229. Cô Mai Đan Thúy: 1.600.000 VND
230. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
231. Một người ẩn danh: 200.000 VND
232. Ông Tình: 2.000.000 VND
233. Bé Lý: 10.000.000 VND
234. Anh Trần Quang Minh: 2.000.000 VND
235. Cô Nguyễn Tiến Hương, Canada: 100 CAD
236. Trần Thị Thúy Vi: 6.000.000 VND
237. Anh Bùi Tấn Thái: 2.000.000 VND
238. Gia đình cố nhạc sĩ Thy Yên: 1.000.000 VND
239. Cô Phan Thị Phương: 3.000.000 VND
240. Cô Nguyễn Thu Hằng: 2.000.000 VND
241. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
242. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
243. Một người gửi giùm: 1.000.000 VND
244. Chị Nguyễn Ngọc Hoàng Vy: 500.000 VND
245. Cô Kim Hoàng Mai, Nhóm Hồng Ân: 5.000.000 VND
246. Anh Hien The Vu ở Mỹ, qua Uy: 200 USD
247. Chị Trần Thi Quan, qua cô Yến: 2.000.000 VND
248. Chị Nguyễn Thị Lan, qua cô Yến: 500.000 VND
249. Anh Trần Phong Phú, qua cô Yến: 1.000.000 VND
250. Một người ẩn danh: 1.500.000 VND
251. Một người ẩn danh: 500.000 VND
252. Một bạn tên Thanh, CTy Đông Lạnh Con Gấu: 200kg cá trê
253. Cô Nguyên Thach Thao: 1.000.000 VND
254. Ông Nguyễn Tiến Dũng: 1.000.000 VND
255. Cô Đào Thị Ngọc Hạnh: 1.000.000 VND
256. Cô Lam Anh: 2.000.000 VND
257. Chị Vân ở Canada: 3.700.000 VND
258. Chị Ness Dung Lê ở Na Uy: 2.600.000 VND
259. Bạn Phan Nguyễn Kiều Hạnh: 300.000 VND
260. Bạn Fiat Sương Mai và các bạn: 6.000.000 VND
261. Một người ẩn danh: 2.300.000 VND
262. Cô Hoàng Kim Anh: 5.000.000 VND
263. Cô Nguyễn Thị Hồng Vân: 500.000 VND
264. Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng: 500.000 VND
265. Cô Kim Phuong ở Mỹ: 2.300.000 VND
266. Một người ẩn danh: 500.000 VND
267. Một người ẩn danh: 500.000 VND
268. Cô Tuyết và cô Hồng: 200Kg gạo
269. Chị Lê Tứ Huyền Vi: 1.000.000 VND
270. Gia đình Fiat Thành Thu: 500.000 VND
271. Một người ẩn danh: 300.000 VND
272. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
273. Cô Phạm Thị Minh Tâm: 2.000.000 VND
274. Cô Nhất Mầu ở Mỹ: 100 USD
275. Gia đình Fiat Sỹ Nguyên: 1.000.000 VND
276. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng: 2.000.000 VND
277. Ông Joseph Pham ở Mỹ: 100 USD
278. Nga Lam – Nguyễn Thị Ánh Tuyết: 5.000.000 VND
279. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
280. Một người ẩn danh: 500.000 VND
281. Chị Đặng Phương Trâm: 500.000 VND
282. Cô Lưu Kim Hằng ( lần 2 ): 2.000.000 VND
283. Chị Lê Thủy Bảo Nhi: 3.300.000 VND
284. Chị Đỗ Thị Lệ Thu: 5.000.000 VND
285. Bạn Su Nguyễn, qua anh Minh Phước: 500.000 VND
286. Anh Trần Quang Minh: 1.000.000 VND
287. Anh chị Đoàn Phương: 2.000.000 VND
288. Một người ẩn danh: 500.000 VND
289. Một người ẩn danh: 500.000 VND
290. Một người ẩn danh ở Mỹ: 200 USD
291. Cô Đặng Trang, qua cô Yến: 1.000.000 VND
292. Cô Lũy Tố, qua cô Yến: 2.000.000 VND
293. Cô Hiền ở Boston, qua cha Linh: 300 USD
294. Cô Phượng ở Silver Spring, qua cha Linh: 300 USD
295. Bạn Bảo Nhi: 2.300.000 VND
296. Anh Trần Thanh Liêm: 500.000 VND
297. Chị Bùi Thị Tuyết Loan: 2.000.000 VND
298. Chị Phạm Thu Nguyệt: 1.000.000 VND
299. Bạn Trần Thị Vy Vy: 1.000.000 VND
300. Bạn Nguyễn Mai Thanh: 1.000.000 VND
301. Anh Ngọc Duy: 5.000.000 VND
302. Ông Rạng: 200Kg gạo
303. Cô Thanh Thủy: 2.000.000 VND
304. Bạn Hoàng Thị Mai Trang: 1.000.000 VND
305. Chị Lưu Nguyễn Thúy Uyên: 1.000.000 VND
306.
Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
307. Cô Hồ Thanh Trang: 1.000.000 VND
308. Bạn Phạm Hà Hải An: 500.000 VND
309. Một người ẩn danh: 500.000 VND
310. Anh Phạm Minh Tuấn: 4.000.000 VND
311. Anh Nguyễn Nhất Linh: 500.000 VND
312. Một người ẩn danh: 500.000 VND
313. Một người ẩn danh: 800.000 VND
314. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
315. Anh Nguyễn Hùng Vỹ: 10.000.000 VND
316. Ông Tuấn Chu ở Mỹ: 100 USD
317. Chị Phạm Thanh Nghiên và bé Tôm: 1.000.000 VND
318. Chị Đặng Ngọc Thanh Thảo: 500.000 VND
319. Chị Nguyễn Minh Thu: 200.000 VND
320. Chị Nguyễn Thị Bích Liên: 1.000.000 VND
321. Anh Nguyễn Hữu Thiết: 500.000 VND
322. Gia đình DOFA: 500.000 VND
323. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
324. Chị Phan Thị Ngọc Mai: 1.000.000 VND
325. Chị Diep Le: 5.000.000 VND
326. Chị Mai Anh Ha: 2.000.000 VND
327. Anh Nguyễn Minh Hoàng: 100.000 VND
328. Chị Trần Thị Thu Thảo: 5.000.000 VND
329. Chị Ung ở Gx. An Lạc: 200Kg gạo
330. Cô Minh Thu: 6.000.000 VND
331. Một người ẩn danh: 300.000 VND
332. Một người ẩn danh: 900.000 VND
333. Một người ẩn danh: 2.500.000 VND
334. Bạn Lâm Kim Toan: 1.000.000 VND
335. Chị Đỗ Thị Lệ Thu: 3.000.000 VND
336. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng: 2.000.000 VND
337. Một người ẩn danh: 500.000 VND
338. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
339. Chị Hồng Ân: 2.000.000 VND
340. Cô Trâm: 1.000.000 VND
341. Bạn của Fiat Yến Kha: 2.000.000 VND
342. Gia đình cô Lục Bích Diệp: 100 USD
343. Gia đình anh chị Thiện Tuyền Lê: 250 USD
344. Chị Thủy, chị Trang, anh Thọ: 20.000.000 VND
345. Bạn Hằng và Nhóm ACBS CMTT. Q. 3: 20.000.000 VND
346. Bạn Fiat Tâm Nhiên: 600.000 VND
347. Chị Hồng Vân: 1.000.000 VND
348. Chị Doãn Kim Anh: 2.000.000 VND
349. Chị Kiều Oanh: 500.000 VND
350. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
351. Anh Trần Quang Minh: 1.000.000 VND
352. Một người ẩn danh: 500.000 VND
353. Cô Trần Thị Tuyết Lan: 1.000.000 VND
354. Bạn Fiat Diệu Minh: 300 hột gà
355. Cô Trần Thu Vân ở Mỹ: 200 USD = 4.600.000 VND
356. Cô Phan Thanh Mai: 2.000.000 VND
357. Anh Nguyễn Lê Thành Trung: 200.000 VND
358. Anh Lê Văn Phú: 2.000.000 VND
359. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
360. Chị Phan Thị Mai: 5.000.000 VND
361. Một người ẩn danh: 500.000 VND
362. Bạn Ngô Thị Bảo Ngọc: 300.000 VND
363. Gia đình Victoria Le ở Mỹ: 12.920.000 VND
364. Cô Phan Đỗ Anh Thư: 20.000.000 VND
365. Thầy Trung, Chúa Thánh Thần: 500.000 VND
366. Chị Lê Thị Diễm: 3.000.000 VND
367. Bé Ty: 30 thùng mì gói
368. Anh Nguyễn Hoàng Thế Thuấn: 100 Kg gạo
369. Bạn Cát Phượng: 2.500.000 VND
370. Anh Nguyễn Đức Vinh Quang: 2.000.000 VND
371. Một người qua cha Quách Minh Đức: 1.000.000 VND
372. Hope Today và NTT: 10.000.000 VND
373. Cô Lê Thị Thanh Thủy: 2.000.000 VND
374. Một người ẩn danh: 500.000 VND
375. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
376. Bạn Fiat Huyền Tiên: 500.000 VND
377. Chị Phạm Kim Phượng: 1.000.000 VND
378. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
379. Cô Nguyễn Thị Thu Huyền ở Canada: 500 CAD
380. Anh Phan Xuân Cường: 150 USD
381. Cô Huỳnh Ngọc Trúc: 250 USD
382. Anh Vũ Đức Trí: 500.000 VND
383. Chị Nguyễn Thị Dương: 1.000.000 VND
384. Chị Trần Thị Thanh Trang: 500.000 VND
385. Bạn Lê Tứ Huyền Vi: 2.000.000 VND
386. Bạn Nguyễn Lê Thành Trung: 1.000.000 VND
387. Ông Dinh Minh ở Úc qua anh Đức Thắng: 5.400.000 VND
388. Chị Nguyễn Quỳnh Hương: 500.000 VND
389. Chị Phạm Thị Hồng Anh: 2.500.000 VND
390. Chị Maria Nguyen: 150 USD
391. Chị Van Nguyen: 100 USD
392. Cô Mai Lan Nguyen ( Hoa Kỳ ): 300 USD
393. Anh Nguyễn Lê Trung Kiên: 1.000.000 VND
394. Ân nhân ghi tên là Ngón Trỏ: 500.000 VND
395. Gia đình anh Nguyễn Hậu ở Mỹ: 10.000.000 VND
396. Cô Hoàng Kim Hương: 1.000.000 VND
397. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
398. Anh Trương Quốc Bảo: 200.000 VND
399. Cô Dinh Yang ở Mỹ: 7.000.000 VND
400. Cô Anna Thảo: 800.000 VND
401. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
402. Anh Cường: 4.500.000 VND
403. Bé Phạm Quỳnh Anh ở Biên Hòa: 1.000.000 VND
404. Anh Lê Quốc Quyết: 5.000.000 VND
405. Chị Nguyễn Ngọc Lan: 1.000.000 VND
406. Dì Lang và ân nhân ở Nhật, qua cô Trang, lần 1: 71.400.000 VND
407. Anh Lê Hữu Trần Phát: 1.000.000 VND
408. Cô Nguyễn Đào Anh Thư, qua cô Yến: 2.000.000 VND
409. Anh Trần Cường Ba Diễn, qua cô Yến: 2.000.000 VND
410. Bạn Hồng Ân, qua cô Yến: 2.000.000 VND
411. Dì Lang và ân nhân ở Nhật, qua cô Trang, lần 2: 38.490.000 VND
412. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
413. Cô Lưu Kim Hằng: 2.000.000 VND
414. Cô Lê Anh Hiền: 2.000.000 VND
415. Cô Trúc Hoa: 2.000.000 VND
416. Cô Nguyễn Thị Hoàng Thảo: 2.000.000 VND
417. Một ân nhân qua cha Bảo Vinh: 10.000.000 VND
418. Một người ẩn danh qua cô Yến: 30.000.000 VND
419. Một người ẩn danh: 300.000 VND
420. Anh chị Phan Hữu Thụy Minh: 11.700.000 VND
421. Một người ẩn danh: 700.000 VND
422. Một người ẩn danh: 500.000 VND
423. Cô Hoa Mai: 1.000.000 VND
424. Cô Nguyễn Thị Thu Hồng: 2.000.000 VND
425. Cô Trang Chu: 1.000.000 VND
426. Ông Phan Đat Tiến: 5.000.000 VND
427. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
428. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
429. Cô Đỗ Minh Ngôn: 5.000.000 VND
430. Cô Yến Hoàng, qua Huyền Trang: 400 USD
431. Cô An Ngọc, qua Huyền Trang: 1.000.000 VND
432. Ông Nam Long ở Mỹ: 6.000.000 VND
433. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
434. Một người ẩn danh: 500.000 VND
435. Anh Phạm Quang Chương: 10.000.000 VND
436. Chị Phạm Kim Phượng ( lần 2 ): 1.000.000 VND
437. Ân nhân ghi là Hong Goc Vu: 1.500.000 VND
438. Anh Nguyễn Cung Hòa Hiền: 1.000.000 VND
439. Anh Trần Quang Minh: 1.000.000 VND
440. Một người ẩn danh: 6.000.000 VND
441. Ca sĩ Hoàng Hiệp và Chương Trình “Nhớ Sàigòn”: 293.050.000 VND
442. Ng Hồ, Lan Anh Trần, Phúc Nguyễn: 8.500.000 VND
443. Cô Trang Đài: 30.000.000 VND
444. Cô Kim anh ở Mỹ, qua Chu Minh Hằng: 500 USD
445. Cô Trang Anh: 10.000.000 VND
446. Một người ẩn danh: 500.000 VND
447. Cô Trinh: 3.000.000 VND
448. Bà Thục Oanh: 2.800.000 VND ( = 100 EUR )
449. Bà Kim Quy: 2.800.000 VND ( = 100 EUR )
450. Gia đình Trọng Trang – Kim Xuyến: 4.400.000 VND
451. Một người ẩn danh: 500.000 VND
452. Cô Hoàng Thị Tuyết Mai: 500.000 VND
453. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
454. Chị Phạm Hà Hải Ân: 500.000 VND
455. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
456. Chị Đỗ Minh Phương Anh: 2.000.000 VND
457. Một người ẩn danh: 300.000 VND
458. Cô Phạm Lan Anh: 1.500.000 VND
459. Cô Thúy Vi: 2.000.000 VND
460. Chị Nguyễn Thị Loan: 2.000.000 VND
461. Chị Nguyễn Ngọc Ánh: 2.000.000 VND
462. Chị Hà Thu: 500.000 VND
463. Ông bà Hiệp Vân ở Bolivia: 5.000.000 VND
464. Anh Học nhờ anh Quang chuyển: 15.000.000 VND
465. Anh Nguyễn Tiên Hoàng: 1.000.000 VND
466. Cô Lê Thị Thu Hương: 1.000.000 VND
467. Ông Trần Quốc Minh: 1.000.000 VND
468. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
469. Bạn của chị Xuân, Nhóm Hồng Ân: 2.500.000 VND
470. Bà Kim Chi, anh Vĩnh Tài, và anh Anh Minh: 4.100.000 VND
471. Hằng Thủy Xuân Phương: 1.000.000 VND
472. Nguyễn Thị Dâng: 1.000.000 VND
473. Cô Đặng Ngọc Thanh Thảo: 200.000 VND
474. Chị Huyền: 2.000.000 VND
475. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
476. Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ Houston: 11.000.000 VND
477. Anh Quang: 50Kg thịt heo
478. Bạn Fiat Bùi Thị Thanh Thảo: 2.000.000 VND
479. Bạn Thiếu Loan: 1.000.000 VND
480. Anh Quang Phạm: 6.900.000 VND ( = 300 USD )
481. Cô Nguyễn Thị Thu Hồng ( lần 4 ): 2.000.000 VND
482. Cô Trần Ai Ly: 5.000.000 VND ( đã chia cho bên bệnh nhân )
483. Chị Nguyễn Giáng Hương 2.000.000 VND ( đã chia cho bên bệnh nhân )
484. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND ( đã chia cho bên bệnh nhân )
485. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND ( đã chia cho bên bệnh nhân )
486. Cô Trần Diễm Châu: 500.000 VND
487. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
488. Tô cà ri: 500.000 VND
489. Anh Cao Xuân Phú: 7.000.000 VND
490. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
491. Anh Hoàng Photo: 500.000 VND
492. Chị Phương Tâm: 1.000.000 VND
493. Anh Nguyễn Tiến Dũng: 500.000 VND
494. Cô Văn Vũ Kim Tuyến ( Nhóm Hồng Ân ): 3.000.000 VND
495. Ông Trần Quang Vinh: 1.000.000 VND
496. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
497. Cô Dung Ness ở Mỹ: 7.300.000 VND ( đã chia cho bên bệnh nhân )
498. Chị Trang bạn anh Lê Quốc Quyết: 5.000.000 VND
499. Chị Nguyễn Thu Hằng: 2.000.000 VND
500. Cô Lan Uyên ở Canada, qua Vân Anh: 5.000.000 VND
501. Chị Văn Thị Minh Thu: 10.000.000 VND
502. Một người ẩn danh: 1.500.000 VND
503. Bạn Hoàng Hương: 1.000.000 VND
504. Ông bà Thu, qua cô Yến: 10.000.000 VND
505. Anh Ben, bạn Kim Thủy, qua cô Yến: 1 tấn gạo
506. Bạn Trần Anh Thư: 20Kg rau và 1.000 trứng gà
507. Ông Lê Viết Thể: 1.000.000 VND
508. Một người ẩn danh: 4.600.000 VND
509. Nhóm Mai Khôi ở Mỹ: 23.050.000 VND
510. Ông Phước ở Đan Mạch: 5.000.000 VND
511. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
512. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến: 5.000.000 VND
513. Qu‎ý‎ cha VN ở Mỹ: 23.100.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
514. Bà Anna Han Nguyen: 3.850.000 VND
515. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
516. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
517. Một người ẩn danh: 500.000 VND
518. Anh Lê Quốc Quyết: 7.000.000 VND
519. Cô Nguyễn Thị Hiền: 5.000.000 VND
520. Cô Nguyễn Thị Thu Hồng ( lần 5 ): 2.000.000 VND
521. Bạn Thiên Phúc: 500.000 VND
522. Anh Đinh Chí Thiện: 1.000.000 VND
523. Anh Phạm Hoàng Kim: 1.000.000 VND
524. QD Quinn: 4.000.000 VND
515. Cô Ánh Đôn và các bạn ở Mỹ: 12.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
516. Anh Trần Thanh Liêm: 500.000 VND
517. Một người ẩn danh: 500.000 VND
518. Một người ẩn danh: 500.000 VND
519. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
520. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
521. Một người ẩn danh: 500.000 VND
522. Nhóm Nhân Văn Việt ở Na Uy: 10.000.000 VND
523. Cô Huỳnh Trúc Giang ở Úc: 2.760.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
524. Một người ẩn danh ở Canada: 18.320.000 VND
525. Cô Bùi Thị Tuyết Loan: 5.000.000 VND
526. Cô Hồ Hương: 5.050.000 VND
527. Ông Nguyễn Trọng Sơn: 5.000.000 VND
528. Cô Nguyễn Thị Thu Huyền: 8.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
529. Một người ẩn danh: 500.000 VND
530. Chị Trần Thị Lan: 2.000.000 VND
531. Cô Fiat Minh Yến ở Mỹ: 11.840.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
532. Chị Jason Huynh: 4.560.000 VND
533. Chị Bùi Thị Thu Trang: 5.000.000 VND
534. Anh ( chị ? ) Van Truong: 4.580.000 VND
535. Một người ẩn danh: 500.000 VND
536. Chị Trần Thị Hoàng Ngân: 200.000 VND
537. Cụ Maria Muôn ở Vũng Tàu: 7.500.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
538. Một người ẩn danh: 22.840.000 VND
539. Gia đình chị Nguyễn Diệu ở Mỹ: 11.850.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
540. Một người ẩn danh: 100.000 VND
541. Một người ẩn danh: 300.000 VND
542. Bạn Mai Trang: 500.000 VND
543. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
544. Anh Đỗ Công Sơn: 500.000 VND
545. Một người ẩn danh: 500.000 VND
546. Ông Trần Văn Hoàng ở Canada: 7.450.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
547. Chị Lưu Kim Hằng: 2.000.000 VND
548. Chị Thanh, bạn của Thùy Trang: 1.000.000 VND
549. Bà Nguyễn Thị Năm ở Gx. Thái Hà: 2.000.000 VND
550. Hằng, Thúy, Xuân, Phương: 2.000.000 VND
551. Cô Linh Chi và cô Ngọc Huyên: 5.000.000 VND
552. Bà Lệ Chi và Lệ Khanh, bà Tâm Huy, bà Quỳnh Hoa: 8.000.000 VND
553. Chị Linh, Phú Xuân: 2.000.000 VND
554. Một người ẩn danh: 500.000 VND
555. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
556. Bạn của Fiat Phương Anh: 500.000 VND
557. Bạn Trần Diễm Châu: 500.000 VND
558. Một người ẩn danh: 500.000 VND
559. Ân nhân ghi danh là Xi Kai: 1.000.000 VND
560. Anh Đặng Ngọc Thanh: 300.000 VND
561. Anh Huỳnh Ngọc Trung: 3.630.000 VND
562. Anh Quang Tat Nguyen và Badminton’s Club Houston: 15.970.000 VND
563. An Khuê – Minh Hiền: 1.000.000 VND
564. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng ( lần 6 ): 2.000.000 VND
565. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
566. Hai bác Biền và Quý ở Nhật, qua chị Đài Trang: 5.200.000 VND
567. Bà Đỗ bạch Thanh: 20.000.000 VND
568. Một người ẩn danh: 42.000.000 VND
569. Cô Khuyên ở Mỹ: 2.300.000 VND
570. Bà Ngọc Anh qua anh Antoine Cường: 2.300.000 VND
571. Cô Lê Thị Diễm, Gx. Bến Cát: qua cô Yến: 5.000.000 VND
572. Thầy Trung, Dòng Chúa Thánh Thần, qua cô Yến: 700.000 VND
573. Anh chị Hai Phát, Cà Mau, qua cô Yến: 5.000.000 VND
574. Chị Phan Đỗ Anh Thư, qua cô Yến: 1.000 trứng + 350Kg gạo + 100 ổ bánh mì
575.
Cha Vinh, Cà Mau: 125Kg cá khô, 100Kg cá tươi, 39Kg tôm khô
576. Cty TAAD và Quỹ Together We Can, qua cô Yến: 7 tấn gạo
577. Cô Phan Thanh Mai Ly: 2.000.000 VND
578. Ông Nguyễn Văn Nam: 2.000.000 VND
579. Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh: 2.500.000 VND
580. Một người ẩn danh: 2.280.000 VND
581. Ân nhân ghi tên là Ai Nu: 1.000.000 VND
582. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
582. Một người ẩn danh: 5.000.000 VND
583. Ca đoàn Augustin ở Houston: 11.540.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
584. Cô Phạm Quỳnh Như: 1.000.000 VND
585. Cô Anna Thảo: 800.000 VND
586. Bạn Fiat Huyền Tiên: 1.000.000 VND
587. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
588. Chị Jane Kim Doan: 6.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
589. Anh em Hưng Linh: 4.150.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
590. Chị Nguyễn Thị Trung Châu ở Na Uy: 1.000.000 VND
591. Anh Nguyễn Trung Tín: 500.000 VND
592. Tien Sy Nguyen: 6.915.000 VND
593. Một người ẩn danh: 6.815.000 VND
594. Bạn Phạm Hà Hải Ân: 500.000 VND
595. Bạn Nguyễn Tiến Hoàng: 2.000.000 VND
596. Nhóm Nhân Văn Việt ở Na Uy: 17.000.000 VND ( đã chia bệnh nhân )
597. Cô Diệp Hà ở Mỹ, qua cô Bích Ngọc: 4.550.000 VND
598. Anh Hoàng Family: 1.000.000 VND
599. Gia đình Nhiên, bạn của Thùy Trang: 3.000.000 VND
600. Anh Chương và chị Huyền, quen bạn Thái Học: 150Kg cá khô
601. Cụ bà Nguyễn Thị Hạnh ở Mỹ: 22.800.000 VND
602. Bạn Quốc Bảo: 300.000 VND
603. Bạn Dương Anh Kiệt: 2.500.000 VND
604. Một người ẩn danh: 500.000 VND
605. Một người ẩn danh: 300.000 VND
606. Chị Hồng Vân: 1.000.000 VND
607. Chị Tạ Thị Hạnh và Mai Chi: 4.000.000 VND
608. Cô Kim Hà và Nhóm Thiện Nguyện ở Salt Lake City, Utah: 100.000.000 VND
609. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
610. Chị Hà Thu: 500.000 VND
611. Cô Ngọc: 500.000 VND
612. Cô Kim Oanh, cô Bạch Mai và thân hữu ở Hà Lan: 14.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
613. Một người ẩn danh: 500.000 VND
614. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Yến: 500.000 VND
615. Cô Từ Thị Nhung và cô Nga, Texas: 13.000.000 VND
616. Cô Chi Lê: 1.000.000 VND
617. Cô Kim Huệ: 2.000.000 VND
618. Cô Dung Ness: 4.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
619. Anh ( chị ? ) Phu: 1.000.000 VND
620. Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh: 1.000.000 VND
621. Cô Kim Oanh, cô Bạch Mai và thân hữu ở Hà Lan: 28.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
622. Cô Kim Loan Nguyen ở Mỹ: 10.750.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
623. Bạn của Fiat Kim Loan: 10 thùng cháo gói cho trẻ em
624. Một người ẩn danh: 2.000.000 VND
625. Con Camillo: 1.000.000 VND
626. Bạn Fiat Huyền Tiên: 800.000 VND
627. Nhóm cô Kim Hà ở Mỹ: 36.000.000 VND ( đã chia 20 triệu cho bên bệnh nhân )
628. Cô Đỗ Linh ở Mỹ, qua cô Bạch Thanh: 10.000.000 VND
629. Bạn Fiat Kim Loan: 1.500 trứng gà
630. Nguyễn Xuân Khánh – Hoàng Thị Thơ: 500.000 VND
631. Ông Phạm Văn Đức: 8.000.000 VND
632. Ông Nguyễn Tiến Dũng: 1.000.000 VND
633. Bạn Fiat Kim Yến: 5.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
634. Cô Kim Oanh, cô Bạch Mai và thân hữu ở Hà Lan: 30.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
635. Cô Lưu Kim Hằng: 2.000.000 VND
636. Hope Today Khanh Nguyen: 2.500.000 VND
637. Cụ bà Maria Lê Thị Kiều ở Anh: 8.000.000 VND
638. Cô Le ở Landshut, Munchen, Đức: 8.100.000 VND
639. Anh Ngọc Duy: 5.000.000 VND
640. Một người ẩn danh: 500.000 VND
641. Anh Nguyễn Hoàng Duy Bảo: 5.000.000 VND
642. Một người ẩn danh ở Mỹ: 2.270.000 VND ( = 100 USD )
643. Bạn Fiat Kim Loan: 1.500 trứng gà và 8 bao khoai lang
644. Các ân nhân ở hải ngoại qua nghệ sĩ Kim Chi: 5.000.000 VND
645. Phở Tình Thương, Giuse Vista ở Mỹ: 40.000.000 VND
646. Cô Maria Phạm Bạch Yến ở Mỹ: 6.820.000 VND ( = 300 USD )
647. Bạn Fiat Nguyễn Ngọc Tuyền: 1.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
648. Một người ẩn danh: 300.000 VND
649. Chị Mai, qua cô Yến Tân Phú: 1.000.000 VND
650. Chị Khuất Thị Lan Anh, qua chị Uyên: 5.000.000 VND
651. Cô Nguyễn Thu Huyền ở Canada: 17.800.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
652. Một người ẩn danh: 3.000.000 VND
653. Chị Phú Trang: 7.000.000 VND
654. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân: 1.000.000 VND
655. Hội Legio Sydney và bạn Ngọc Hiền: 3.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
656. Chị Hoàng Phúc ở Long Thành, qua cô Yến: 1 tấn gạo 3.000 trứng vịt.
657. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
658. Chị Nguyễn Thị Ái Hương: 500.000 VND
659. Một người ẩn danh: 1.000.000 VND
660. Chị Do Huong: 1.000.000 VND
661. Một bạn ở Quận 1: 1.000.000 VND
662. Hội Têrêsa qua ô. Phêrô Bùi Lục ( Hoa Kỳ ): 11.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
663. Ông Dương Anh Kiệt: 7.000.000 VND
664. Bạn Fiat Duy Việt: 1.500.000 VND
665. Các cô Cẩm Hồng và Cẩm Nhung: 2.270.000 VND ( = 100 USD )
666. Dòng Nữ Đaminh Niederviehbach ở Đức: 10.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
667. Ta Tran: 2.250.000 VND ( = 100 USD )
668. Chị Bùi Thị Tuyết Loan: 5 .000.000 VND
669. Cha Phạm Phú Lộc, DCCT Gx. Tùng Lâm, Đà Lạt: 8 tấn rau củ ( đợt 1 )
670. Ông Nguyễn Hoàng Nam: 1.000.000 VND
671. Bác sĩ Châu Hà: 5.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
672. Một người ẩn danh: 500.000 VND
673. Bạn Fiat Huyền Tiên: 1.000.000 VND
674. Cô Thi Phan ở Mỹ: 2.000.000 VND
675. Cô Phan Thị Kim Chi: 3.000.000 VND
676. Một người ở Mỹ, nhờ chị Thi Thơ: 13.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
677. Cô Phạm Bích Phượng: 4.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
678. Chị Phạm Hà Hải Ân: 500.000 VND
679. Nhóm Nhân Văn Việt ở Na Uy: 35.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
680. Cô Bùi Thanh Hằng ở Úc: 8.570.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
681. Bạn Mai Trang: 400.000 VND
682. Cô Trần Tuyết Vân ở Mỹ: 5.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
683. Dì Tổng phụ trách Dòng MTG Nha Trang gửi qua cha Xuân Lộc: 16.000.000 VND
684. Hai ân nhân gửi qua cha Xuân Lộc: 15.000.000 VND
685. Anh Nguyễn Trọng Sơn: 5.000.000 VND
686. Anh Cường Tuyển: 1.000.000 VND
687. Chị Anna Thảo: 800.000 VND
688. Bạn Fiat Đỗ Thúy: 1.000.000 VND
689. Anh chị Định – Hồng Vân: 2.000.000 VND
690. Ông Nguyễn Ngọc Tuệ: 114.000.000 VND ( = 2 lượng )
691. Cha Phạm Phú Lộc, DCCT Gx. Tùng Lâm, Đà Lạt: 8 tấn rau củ ( đợt 2 )
692. Chị Hạnh Thảo ở Mỹ: 3.400.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
693. Bạn Nguyễn Vy: 9.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
694. Ông Nguyễn Trọng Sơn: 10.000.000 VND
695. Anh Dinh Thuy: 500.000 VND
696. Cô Nguyễn Thúy Vy ở Cali: 9.000.000 VND ( đã chia bên bệnh nhân )
697. Gia đình Cường – Hằng: 5.000.000 VND
698. Anh Vũ Quốc Hùng: 500.000 VND
699. Cha Lê Xuân Lộc, DCCT: 10.000.000 VND
700. Một người ẩn danh: 500.000 VND
701. Một người bạn của Fiat Kim Loan: 5 thùng sữa bịch + 2.000 trứng gà + 3 thùng yomost + 34 thùng cháo tươi.
702. Chị Minh Hương: 5.000.000 VND

 

Sơ kết tính đến 21g25 tối thứ năm 30.9.2021:
2.925.870.000 đồng
+ 13.835Kg gạo + 300Kg cá tươi + 125Kg cá khô + 30 chai dầu ăn nhỏ + 30 chai xì dầu nhỏ + 30 lon cá hộp + 5.300 trứng gà + 3.000 trứng vịt + 30 thùng mì gói + 500Kg trái cây + 10 thùng cháo gói cho trẻ em, + 100 ổ bánh mì + 7 bao khoai lang + 3 thùng yomost + 34 thùng cháo tươi, và hơn 17 tấn rau củ các loại…

Tính đến hết tháng 9 năm 2021:
Chi bên cô Nở phụ trách:     2.622.070.000 dồng
Chi bên cô Yến phụ trách:       885.330.000 đồng
Tổng chi:                                3.507.400.000 đồng
Tổng thu từ các ân nhân:     2.925.870.000 đồng
Bội chi ( từ Quỹ bệnh nhân ):  581.530.000 đồng

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế