Có 2 phản hồi

  • Được gặp gỡ Cha ,nay con được nghe rất nhiều cơ duyên Cha đến với việc BVS S ,cũng như ơn gọi tu trì dòng CCT ,con rất cảm phục Cha ,Kính chúc Cha có nhiều sức khoẻ để tiếp tục công việc mục vụ mà Chúa trao ban cho Cha

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế