BẢO VỆ SỰ SỐNG CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG

MẸ NUÔI CON BẠI NÃO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HARVARD

Quyết bỏ chồng giữ con, người mẹ nuôi con bại não đỗ ĐH Harvard

Sau 29 năm, một kỳ tích thực sự đã tìm đến với mẹ con chị...Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Nn

Posted by Soha.vn on Wednesday, August 1, 2018

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế