BẢO VỆ SỰ SỐNG

Câu chuyện BVSS: Sự sống con người được hình thành ra sao ?

 

Sự sống con người chúng ta được hình thành như thế nào
trong chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa ?
Chúng ta chọn Bảo Vệ Sự Sống hay giết bỏ cái thai nhi ?
Catholic 4 Life
( Anh Thái Vũ gửi về từ Wisconsin )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế