BẢO VỆ SỰ SỐNG

Video Clip LỜI KINH SỰ SỐNG

KINH SỰ SỐNGCầu nguyện cho việc bảo vệ sự sốngLời kinh: Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế - CSsRPhổ nhạc: Nguyễn Hoàng Lê Vũ Trình bày: Mỹ Kim, Nguyên Vinh, Hằng My, Trí Thông, Uyên Nguyên Nhạc nền: Vũ Đại Dương Thu âm: AmenStudio Xin cảm ơn quý ân nhân, quý cộng đoàn Lăng Anh Hài - Mai Thôn đã hỗ trợ thực hiện bài hát này![[https://youtu.be/bFKrXjeIKPs](https://youtu.be/bFKrXjeIKPs?fbclid=IwAR3mOt28d8n71IiupT9C6vqYe-19RsbXrg-FzCg8xD_D0YO8Y0xAeHPKfwI)]

Posted by Nguyễn Hoàng Lê Vũ on Friday, 26 June 2020

Người soạn LỜI KINH CỦA SỰ SỐNG năm 2001:
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT

Phổ nhạc: Nguyễn Hoàng Lê Vũ
Trình bày: Mỹ Kim, Nguyên Vinh, Hằng My, Trí Thông, Uyên Nguyên
Nhạc nền: Vũ Đại Dương
Thu âm: AmenStudio

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế