BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI

GIÁO DỤC RỐT CUỘC LÀ VÌ ĐIỀU GÌ ?

Giáo dục rốt cuộc là vì điều gì ?

Giáo dục là để xây dựng một con người trở nên hoàn thiện hơn, không phải để kinh doanh hay phục vụ cho mục đích khác!

Posted by Tôi là Rác – I am rubbish on Monday, June 17, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế