BÁO ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 22, tháng 10.2016

bia-so-22

Để xem toàn bộ số báo, quý vị có thể BẤM VÀO TRANG BÌA BÁO bên trên hoặc đường dẫn PDF bên dưới. Quý Vị xem tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome.

Bao DMHCG 22 pdf

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế