z.BÀI CŨ TỪ WEB FIAT

SỐNG LÀNH MẠNH – Bài 5. Bảng từ vựng của người Kitô hữu ( từ A đến N )

Fiat dang Le Duc Me Sau Bi 15.9.2015 o Dong Tieu Muoi CGS

Bài 5. Bảng từ vựng của người Kitô hữu ( từ A đến N )

Tập sách SỐNG LÀNH MẠNH
Tác giả: Pino Pellegrino
Bản dịch: Nữ Tu Minh Trang, FMA
Biên tập và đọc: Lm. Quang Uy, DCCT
Sản xuất: Audio Book Vườn Xanh 10.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế