z.BÀI CŨ TỪ WEB FIAT

Bài giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B – Chúa Nhật 7.10.2012 – 4.10.2015

Bài giảng Thánh Lễ Xa Quê
20 giờ tại Nhà Thờ Kỳ Đồng DCCT Sàigòn,
Chúa Nhật 7.10.2012

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế