VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ sáu Tuần Thánh 25.3.2016: Chúng ta cùng ngước nhìn lên Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ga 18, 1 – 19, 42: Chúng ta cùng ngước nhìn lên Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ sáu 25.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế