VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ hai Tuần Thánh 21.3.2016: Người ta triệt hạ Chúa Giêsu

 

LỜI HẰNG SỐNG THỨ HAI TUẦN THÁNH
Ga 12, 1 – 11: Người ta triệt hạ Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ hai 21.3.2016

 

//

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế