VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ bảy Tuần Thánh 26.3.2016: Chúng ta được sống như Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Lc 24, 1 – 12: Chúng ta được sống như Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ bảy 26.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế