VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ ba Tuần Thánh 22.3.2016: Người ta phản bội Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ BA TUẦN THÁNH
Ga 13, 21 tt: Người ta phản bội Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ ba 22.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế