VUI SỐNG TIN MỪNG

NỖI KHAO KHÁT CỦA TÔI

 

“Thật là oái oăm: Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi phải ra đời sớm, không được ai chuẩn bị cho gì cả. Tôi biết sẽ gặp những khó khăn. Thế giới người lớn sẽ coi tôi chẳng ra gì, và sẽ không bao giờ dung tha cho tôi đâu. Người lớn không dành cho tuổi thiếu niên một chút tình người nào cả. Không ai chú ý chăm sóc tới chúng tôi. Tuổi trẻ chúng tôi có mặc cảm bị bỏ rơi.

Sự hiện diện chân thành và biết cảm thông của người lớn bên cạnh chúng tôi sẽ là nguồn an ủi lớn cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng người lớn sẽ không phá hủy triệt tiêu những lý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong muốn người lớn chia sẻ kinh nghiệm của họ, giúp chúng tôi thực hiện lý tưởng trong đời mình.

Nhưng xin họ đừng lên mặt tự tôn, đừng giảng luân lý đạo đức quá nhiều, nhưng xin họ cứ thầm lặng nêu gương tốt.

Chúng tôi muốn họ làm cho chúng tôi thấy: đời đáng sống, vì đời còn có một ý nghĩa. Chúng tôi mong họ hiểu chúng tôi, thay vì khiển trách, giúp đỡ thay vì phê bình, đi cùng với chúng tôi thay vì cầm tay dẫn dắt. Chúng tôi mong họ khoan dung nhưng vẫn cương quyết với chúng tôi khi cần, vì chúng tôi tự nhận mình có lúc yếu đuối.

Người lớn nói chúng tôi khép kín và thích mơ mộng, có thể đúng. Nhưng thật ra chúng tôi cũng cần có một Nhóm, một cộng đoàn biết cảm thông, biết chấp nhận những quy ước của chúng tôi là: tự trọng và tôn trọng kẻ khác, trung thực và luôn tin tưởng tha nhân.

Trong những cộng đoàn bé nhỏ ấy, chúng tôi sẽ tìm gặp một tình bạn có thể nâng đỡ chúng tôi. Nhưng dần dần, chúng tôi sẽ ước ao sống trong một cộng đoàn người lớn nếu được họ vui lòng đón vào.

Người trẻ chúng tôi rất cần có một cộng đoàn Đức Tin để giúp chúng tôi “sống đạo”, chứ đừng buộc chúng tôi phải bo bo “giữ đạo” theo lối cổ truyền thụ động, để giúp chúng tôi khám phá ra Hội Thánh, tập nhìn Hội Thánh với cặp mắt mới.

Và cuối cùng, chúng tôi chỉ muốn được giúp đỡ để lướt thắng chính mình, để đi đến sự trưởng thành thật sự…”

Chứng từ của một bạn trẻ
Trích tài liệu của tập SƯ PHẠM HUẤN GIÁO

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế