VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Sống cho thứ bảy 3.10.2015

Lời Sống cho thứ bảy 3.10.2015
Tin Mừng Lc 10, 17 – 24:
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế