VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Sống cho Chúa Nhật 4.10.2015

Lời Sống Chúa Nhật 4.10.2015
Tin Mừng Mc 10, 2 – 16
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế