Có 1 phản hồi

  • Con nghe bài giảng của Cha con thấy với Chúa dể lắm vì Chủa rất nhân từ và đầy tình thương, nhưng ở đời tình người đối với nhau rất khó ngay cả anh chị em ruột thịt, nên người VN mình có câu : cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

    Cho nên hằng ngày con cầu xin Chúa cho con sự can đảm và nhẫn nại để chấp nhận và chịu đựng những thử thách trong cuộc sống . Con tạ ơi Chúa , Chủa ơi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế