VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG thứ tư 27.1.2016: Đón nhận Tin Mừng Thiên Chúa

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ TƯ 27.1.2016
TIN MỪNG Mc 4, 1 – 20
“Đón nhận Tin Mừng Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế