VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ sáu 11.5.2018: Ga 16, 20-23a – Niềm vui của anh em không ai lấy mất được – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế