VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ hai 23.7.2018: Mt 12, 38-42 – Gian ác đối với người và ngoại tình đối với Trời – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế