VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG thứ bảy 30.1.2016: Xác tín vào chính Thiên Chúa

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ BẢY 30.1.2016
TIN MỪNG Mc 4, 35 – 41
“Xác tín vào chính Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế