VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG thứ ba 26.1.2016: Thi hành Thánh Ý Thiên Chúa

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ BA 26.1.2016
TIN MỪNG Mc 3, 31 – 35
“Thi hành Thánh Ý Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế