VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống: “Hãy bán tất cả đem cho người nghèo rồi đến theo Tôi” – Thứ hai 4.3.2019 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Lời Hằng Sống Thứ Hai 04.03.2019: "Hãy bán tất cả đem cho người nghèo rồi đến theo Tôi"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Posted by Vu Mai on Sunday, March 3, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế