VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống Chúa Nhật 14.10.2018: Mc 10, 17-27: Một thế giới cần thôi phồng to và giảm bớt cồng kềnh – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế