VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ TƯ 26.10.2016: Lc 13, 22-30 CỬA RỘNG HAY CỬA HẸP ? – Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế