VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ năm 8.12.2016 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – HÃY XIN VÂNG ĐỂ CƯU MANG GIÊSU – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế