VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ năm 27.4.2017 – Ga 3, 31 – 36: Chúa Giêsu cho ta được Sự Sống đời đời

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế