VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ HAI 24.10.2016: Lc 13, 10 – 17 LUẬT LỆ HAY TÌNH THƯƠNG ? – Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế