VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho Chúa Nhật 12.2.2017 – Mc 5, 17-37 – Trung thực hay dối trá ? – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế