VUI SỐNG TIN MỪNG

Đừng khóc, hãy chiến đấu cho…

Duc Thanh Cha PXC


Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãy chiến đấu cho những gì bạn có.
Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.
Đừng khóc cho những người đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn.
Đừng khóc cho những người ghét bạn, hãy chiến đấu cho những người cần bạn.
Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.
Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.

Với những điều đang xảy ra với chúng ta, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tiên tới về phía trước.

Papa PHANXICÔ

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế