VUI SỐNG TIN MỪNG

CÙNG CHÚA CƯỜI VUI


Chúa vẫn cười vui, vẫn thảnh thơi,
Nắng mưa sương gió cũng vậy thôi.
Ngày nào có khó cho ngày đó,
Trốn thoát đi đâu khỏi lệnh trời ?

Chúa vẫn cười vui, vẫn lạc quan,
Sáng mai hoa nở, tối hoa tàn,
Quan phòng Chúa vẫn dành đáp số,
Phó thác toàn thân cả vạn phần !

Chúa vẫn cười vui, vẫn tiến lên,
Lý tưởng cao vời gắng mãi thêm.
Chồn chân mỏi gối sao lên nổi,
Có Chúa ngày đêm vẫn cậy tin,

Chúa vẫn cười vui, vẫn tiến lên,
Người gieo chân lý phải trung kiên,
Chu toàn bổn phận người gieo giống,
Cùng Chúa cười vui dễ vững bền.

Lm. JB. CAO VĨNH PHAN, 1994

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế