VUI SỐNG TIN MỪNG

BỎ RƯỚC LỄ ? Bài 3 – Lm. Joseph Việt

bỏ rước lễ? - PHẦN 3(cách riêng cho li dị + tái hôn)------------------------phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=24xSZZYU0H0----------phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=UQRiDcDKh-Y&feature=youtu.be

Posted by Joseph Viet on Monday, April 8, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế