VUI SỐNG TIN MỪNG

“HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC !”


Esther, một phụ nữ kiều diễm Do Thái được chọn làm hoàng hậu vua Xerxes 1 của đế quốc Ba Tư, khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên.

Hồi ấy, có tể tướng Haman vốn không thích người Do Thái, Haman xúi vua tru diệt họ. Thế là vua ra sắc chỉ tàn sát dân Chúa trên khắp đế quốc. Mordokhai, cha nuôi của Esther, biết rằng, không ai có thể cứu Israel ngoài hoàng hậu, ông ngầm chỉ thị cho bà. Phần Esther, thấy nhiệm vụ quá hiểm nguy, bà khẩn xin Chúa giúp; cùng đường, lời cầu của bà càng mãnh liệt: “Ngoài Chúa là Đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con”.

Cuối cùng, tình thế đảo ngược, vua đã rút lại sắc chỉ, dân Chúa thoát nạn, và Haman bị giết. Chúa đã nhậm lời cầu khẩn của Esther, dân của Người được cứu sống.

Chúa Giêsu nói: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”. Người cha nào mà quyền lực đến thế ? Và Chúa Giêsu kết luận: “Nếu anh em, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái mình, thì huống chi Cha anh em, Đấng ngự trên Trời, sẽ ban những điều tốt lành hơn thế nữa cho kẻ những ai khẩn Người !”

Trích một suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế