VUI SỐNG TIN MỪNG

10 LÝ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN VÀO BUỔI SÁNG


01. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn có thể gặp ma quỷ đấy.

02. Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn phải đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống.
03. Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người đời.
04. Bạn nghe được tin tốt lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất.
05. Bạn được đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải tuân phục theo ý con người.
06. Bạn được tôn vinh Thiên Chúa trước khi phải quỵ lụy con người.
07. Bạn nuôi dưỡng chính tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thân xác mình.
08. Bạn gọi đến Danh Thánh Giêsu trước khi bạn mở miệng gọi đến tên kẻ này người nọ.
09. Bạn được ngắm nhìn dung nhan Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thánh, trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người chung quanh.
10. Bạn dọn dẹp trái tim bạn thật bình an vui tươi trước khi bạn phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa của bạn và cả nơi bạn làm việc…

EPHATA sưu tầm và biên tập, tháng 2.2021

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế