VUI SỐNG TIN MỪNG

… VÌ CHÚNG CON LÀ KẺ TỘI LỖI


Một lần Chúa Giêsu hiện ra với cha Sở Giovanni, Ngài tỏ lòng thương yêu và khen Giáo Dân của cha, vì họ làm đẹp lòng Chúa. Cha liền thưa với Chúa:

– Lạy Chúa, chắc là vì họ sốt sắng thờ phượng Chúa ?

Chúa lắc đầu, cha hỏi tiếp:

– Có thể là vì họ biết cảm tạ Chúa ?

– Cũng không phải thế.

Cha Giovanni suy nghĩ một lúc rồi thưa:

– Hay là vì họ biết kêu xin Chúa ban ơn nầy ơn nọ ?

Chúa Giêsu cũng lắc đầu nói:

– Giovanni, con đoán sai cả rồi. Điều mà Giáo Dân của con làm cho Ta vui lòng nhất, là họ biết nài xin mỗi khi cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương tha tội chúng con, vì chúng con là kẻ tội lỗi…

Từ một suy niệm của Lm. NGUYỄN CÔNG MINH, OFM

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Vậy là con phải bắt chước để được Chúa thương, Lay Chúa con là kẻ tội lỗi, xin tha tội cho con, chúng ta hãy thật lòng cầu xin như vậy chắc chắn thế giới sẽ được bình an.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế