VUI SỐNG TIN MỪNG

“HÃY RỘNG TAY CỨU GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHÓ” ( Sách Huấn Ca 7, 32 )


“Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó.” ( Sách Huấn Ca 7, 32 )

6. Một bàn tay được đưa ra là một dấu hiệu; một dấu hiệu ngay lập tức nói lên sự gần gũi, liên đới và tình yêu. Trong những tháng này, khi cả thế giới là con mồi của một loại virus mang đến nỗi đau và cái chết, tuyệt vọng và hoang mang, chúng ta đã thấy bao nhiêu bàn tay đưa ra !

Bàn tay đưa ra của các bác sĩ, quan tâm đến từng bệnh nhân và cố gắng tìm ra phương pháp chữa trị phù hợp.

Bàn tay đưa ra của những y tá, những người làm thêm giờ, hàng giờ liền để chăm sóc người bệnh.

Bàn tay đưa ra của các quản trị viên, những người đưa ra cách thức để cứu nhiều người nhất có thể.

Bàn tay đưa ra của các dược sĩ, những người liều bản thân để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của mọi người.

Bàn tay đưa ra của các Linh Mục, những người với trái tim đau khổ khi họ ban phước lành.

Bàn tay đưa ra của những tình nguyện viên giúp đỡ những người sống trên đường phố và những người có nhà cửa nhưng không có gì để ăn.

Bàn tay đưa ra của những người nam nữ, những người tiếp tục làm việc để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh…

Chúng ta có thể tiếp tục nói về rất nhiều bàn tay đưa ra khác, tất cả chúng tạo thành một danh sách tuyệt vời của các hành động tốt. Những bàn tay đó đã bất chấp sự lây lan và sợ hãi để đưa ra sự hỗ trợ và an ủi.

Trích Sứ Điệp của Đức Thánh Cha
Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần 4,
Chúa Nhật 15.11.2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế