VUI SỐNG TIN MỪNG

THÀNH KIẾN – Trích suy niệm của Lm. Minh Anh, Huế


“Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”
( Tin Mừng theo Thánh Luca 4, 24 ).

Từ thuở ấu thời, thi hào Rabindranath Tagore của Ấn Độ, đã có biểu hiện của một thiên tài. Một hôm, cậu bé Tagore làm thơ, đưa cho cha mình xem. Cụ thân sinh của cậu lắc đầu: “Thơ của con chỉ là thơ thẩn”.

Tagore bèn nghĩ ra một kế, cậu chép lại bài thơ thật kỹ và chua thêm xuất xứ là trích trong một tập thơ cổ. Lần này, đọc xong, mắt cha cậu rực sáng; ông vỗ đùi đánh đét một cái và khen: “Tuyệt, tuyệt !” rồi đem khoe tíu tít với con trai lớn lúc bấy giờ là chủ nhiệm một tờ báo văn học. Ông nói: “Chưa có bài nào hay như bài này”. Cậu lớn của ông đọc xong cũng bộc lộ kinh ngạc: “Tuyệt phẩm”, và muốn đăng báo. Bấy giờ, hai người đòi cậu bé Tagore đưa tập thơ cổ ra để đối chiếu. Đến đây, chuyện mới vỡ lẽ, người cha giận lắm nhưng lại nhìn con với sự thán phục và hối hận cho thái độ nặng thành kiến xưa nay của mình.

Walter Fauntroy nói: “Đừng mù quáng do thành kiến; đừng chai cứng do thời gian; đừng để bất cứ điều gì làm khô bại lòng trí, trói buộc chân tay hay đánh bại tâm hồn bạn”.

Sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa có thể đến với chúng ta từ một em bé, một cụ già, một bề dưới hoặc một bề trên. Đừng vì thành kiến mà đánh mất sứ điệp, xin cho chúng ta có đủ khiêm tốn để đọc ra điều Chúa muốn qua tất cả các sứ giả Chúa gửi đến, dù họ là ai, là người thế nào.

Là sứ giả, chúng ta đến với người anh em trong sự khiêm nhu cần có, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất và chỉ nói cho họ những gì Chúa muốn, trao cho họ Lời của Chúa chứ không phải là lời của chúng ta. Tín thác vào sự nhân lành của Chúa cùng sự soi sáng của Thánh Thần, chúng ta sẽ múc lấy được những gì tốt nhất cho linh hồn mình cũng như sẽ trao tặng những gì quý báu nhất cho anh em.

Lạy Chúa, xin đừng để con vì thành kiến với sứ giả mà đánh mất sứ điệp, cũng đừng để con làm hỏng sứ điệp thật của Chúa khi con chỉ là sứ giả… giả. Amen.

Trích một suy niệm của Lm. MINH ANH, Tổng Giáo Phận Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế