VUI SỐNG TIN MỪNG

CHA ANTÔN TRẦN THẾ PHIỆT, DCCT

45 năm linh mục nơi vùng truyền giáo cho người K'ho - Phỏng vấn cha Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT

45 năm linh mục nơi vùng truyền giáo cho người K'ho - Phỏng vấn cha Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT nhân kỷ niệm 45 năm Linh Mục

Posted by Tin Mừng Cho Người Nghèo on Sunday, 21 June 2020

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế