Có 1 phản hồi

  • Con chào Cha.con cảm ơn Cha rất nhiều vì nhờ có những bài giảng của Cha mà con đã phần nào thay đổi và cuộc sống của con cảm thấy bình an hơn. Nhưng con k biết phải làm sao để nhờ Cha giải thoát dum con khuất mắc của đời con.con thật sự rất muốn dc một lần rước lễ và dc một lần lãnh dc bí tích giải tội. Xin Chúa soi sáng cho con dc gặp Cha để con có đc sự giúp đỡ của Cha.con cảm ơn Cha

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế