Có 1 phản hồi

  • Con xin cám ơn Cha , bài chia sẻ của Cha chỉ 5 phút thôi , nhưng con cũng nghe 2 lần đề suy ngẫm chính chắn cái mù quáng của mình, cầu xin Chúa cho cha nhiều sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn chúng con là những kẻ mù quáng về tâm hồn thấy rõ Chúa nhiều hơn.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế