Có 2 phản hồi

  • Thưa Cha, con thích nghe mục lời hằng sống mỗi ngày vài phút như vậy, con xin cám ơn Cha

  • Ta on Thien Chúa …Hôm nay , các lời chia sẻ vua nghe được …con xin dung để thực hiện cuộc sinh hoạt trong tuần này …xin Chúa Thanh Than giúp con nhớ bài chia sẻ được nghe sang nay qua Facebook của Cha Uy …Khuyết điểm của con là nghe rồi ..chị đắp xe 1 vong …thì lại quen nhưng gì nghe được ..Đời khi ,vua đáp xe ,vua đọc kinh D. M …lại quên đi …ko biết mình đọc đến đâu…Người cao tuổi có thời gian thì trí nhớ lại giảm đi . Amen

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế