VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống Chúa Nhật 16.2.2020: CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG…- Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế