VUI SỐNG TIN MỪNG

CÚI XUỐNG THẬT KHÓ – Trích suy niệm của Lm. Minh Anh, Huế

 

Không ai cao tới mức không phải ngước lên, cũng chẳng ai thấp đến nỗi không cần cúi xuống. Cuộc đời đôi khi, cần ngước lên và đôi khi, lại cần cúi xuống. Dễ ngước lên, nhưng cúi xuống thật khó.

Chuyện kể về một người tự cho mình là đánh cờ giỏi. Một hôm đánh cờ với người ta, ông bị thua liên tiếp ba bàn. Hôm sau, có người hỏi: “Hôm qua anh đánh mấy bàn ?” Ông đáp: “Ba bàn”. Người ấy hỏi: “Ai thắng ai thua ?” Ông đáp: “Bàn thứ nhất tôi không thắng, bàn thứ hai người ta không thua, bàn thứ ba tôi muốn hoà nhưng người ấy lại… không chịu”.

Sự thường, trong cuộc sống, mấy ai chịu thua ai. Ấy thế, ai cũng muốn thắng và nghĩ mình không bao giờ thua, cả khi sự thật không phải như vậy. Chúa Giêsu thì khác: “Ngài phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải nhất quyết dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài đã hoá mình ra không, nên phận tôi đòi”. Vì với Chúa, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng.

Để dọn đường cho một ai đó, người ta phải khiêm tốn và rộng lượng, đúng hơn, chết đi cho mình. Tình yêu của một đôi vợ chồng không muốn sinh nở sẽ là ao tù nước đọng, nơi ruồi muỗi, rắn rết đến đẻ trứng. Cha mẹ vất vả bao năm rồi cũng phải rộng lượng hy sinh để con cái vào đời lập gia đình hoặc dâng mình cho Chúa.

Cũng thế, theo tinh thần Công Đồng Vaticanô II, Linh Mục phải biết giao lại cho Giáo Dân những gì mà họ có thể đảm nhận, dẫu thoạt đầu, kết quả không mấy mỹ mãn. Bởi lẽ, càng ôm đồm, Linh Mục càng sớm về chầu Chúa, kíp vui hưởng gió… Thiên Thai.

Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, con cũng chỉ là người dọn đường. Xin cho con biết nhỏ lại hầu Chúa lớn lên, anh em con lớn lên và niềm vui của con cũng sẽ trọn vẹn, Amen.

Trích một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 1 phản hồi

  • Dạ trong đời rất khó sống bên cạnh những người không bao giờ biết cúi đầu , họ biết trách ngay cả Đức Thánh Giáo Hoàng Paul VI , các tu sĩ và ân nhân của họ , chỉ vì không ai sống thiếu trách nhiệm với tổ quốc và gia đình như họ!
    Lạy Chúa xin giúp con biết noi gương các Thánh và giả điếc giả mù để không nghe và không thấy cái sai của những người không biết cúi đầu nhưng trứơc hết xin Chúa tha tội cho con . Con buồn lắm Chúa ơi, xin Chúa đến với con . Con ước mong chỉ nhìn về Chúa vì Chúa là nguồn sống của con và hiểu con.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế