VUI SỐNG TIN MỪNG

THIÊN CHÚA LÀ THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA


Một năm mới mở ra với biết bao nhiêu buổi hoàng hôn và ban mai. Chúng ta khao khát sống những ngày ấy. Chắc chắn chúng ta sẽ nỗ lực không để cho những ngày tháng đó trôi qua một cách nhàm chán và vô vị.

Vào mỗi lúc chiều hôm, Thiên Chúa đã không viếng thăm chúng ta đó sao ? Rồi mỗi buổi sớm, chúng ta lại không nhận ra Ngài đang chăm sóc chúng ta đó sao ?

Thiên Chúa là Thời Gian của chúng ta, Ngài hiện diện ngay trong lịch sử nhân loại để làm cho lịch sử trở nên một Lịch Sử Thánh.

LÉON DIOUF, Calendrier Saint-Paul

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế