VUI SỐNG TIN MỪNG

TĨNH TÂM MÙA VỌNG, buổi 1, thứ năm 12.12.2019: “ANH EM HÃY HỌC VỚI THẦY, VÌ THẦY CÓ LÒNG HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG”, Gx. Chánh Hưng, Q. 8, Sàigòn – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế