Có 2 phản hồi

  • Thưa Cha, con cám ơn cha vì hôm nay con được nghe một bài giảng tuyệt vời, ước gì con biết xét mình , hối hận và xin lổi mỗi khi đi lễ như bài giảng cha đã diễn tả , gợi ý ra

  • Thưa cha, con hết lòng cảm ơn cha, bài giảng của cha ngắn ngủi mà con thấm quá, con mong là từ nay, trong suốt quãng đời còn lại của mình, mỗi lần đưa tay lên đấm ngực, con phải thật sự nghĩ tới một sai trái của mình.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế