VUI SỐNG TIN MỪNG

BỮA CƠM NIỀM VUI Ở DCCT PHỤC VỤ CÁC ÔNG THƯƠNG PHẾ BINH

BỮA CƠM NIỀM VUI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI - XUÂN 2019

BỮA CƠM NIỀM VUI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI - XUÂN 2019Xem trên Youtube AMEN Tv:https://www.youtube.com/watch?v=4spZShgU_s0

Posted by Tin Mừng Cho Người Nghèo on Friday, December 28, 2018

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế