VĂN HÓA XÃ HỘI

NẾU TÔI BIẾT ĐẾN SỚM HƠN…

Có chị bạn tôi, biết tôi là giáo viên nên nhờ tôi chọn mua giúp một cuốn sách Học Vần lớp một, để về chị ấy sẽ dạy cho con bé giúp việc 15 tuổi còn mù chữ. Tôi thấy con bé ấy đã lớn, học sách ấy không hợp, tôi hứa sẽ xin cho chị một cuốn Học Vần xóa nạn mù chữ mà người ta phát không, khỏi mua…

Hứa mà không làm ngay, một tuần sau tôi mang sách đến, thì con nhỏ đã bỏ đi mất biệt từ hai hôm trước, mang theo đôi hoa tai vàng mười tám gỡ của đứa bé mà nó được giao bế ẵm.

Tôi cứ ân hận sao mình không đến sớm hơn. Đến sớm hơn, con bé giúp việc ấy đã được làm người có học, dù chỉ một hai ngày. Và biết đâu, không phải dăm ba chữ, mà chính tấm lòng người dạy sẽ giữ nó lại để nó không bao giờ thành một đứa ăn cắp…

Trích CỬA SỔ LỚP HỌC của TRẦN QUỐC TOẢN

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế