VĂN HÓA XÃ HỘI

TOCCATA AND FUGUE, tuyệt tác của nhạc sĩ người Đức, Johann Sebastian Bach ( 1685 – 1750 ) với ngón đàn của diệu thủ Guitare Edson Lopes ( sinh 1957 ) người Brazil

TOCCATA AND FUGUE
tuyệt tác của nhạc sĩ người Đức, Johann Sebastian Bach ( 1685 – 1750 )
với ngón đàn của diệu thủ Guitare Edson Lopes ( sinh 1957 ) người Brazil

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế