VĂN HÓA XÃ HỘI

À TOUS CEUX QU’ON AIME – VỚI NHỮNG AI TA YÊU MẾN – Ca nhạc sĩ Frédéric Francois

“Với những ai ta yêu mến,
Hãy nói với họ là ta yêu mến họ,
Ngay khi họ còn đang sống,
Ngay khi vẫn còn thời gian…”
( Ca nhạc sĩ FRÉDÉRIC FRANCOIS, sinh 1950,
người Pháp, gốc Ý và Bỉ )

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế